U spreekt met

Dienstverlening voor Familiebedrijven
Indien gewenst kan DeNieuweCommissaris u ook terzijde staan bij: Governance vraagstukken, Opvolgingsvraagstukken, Executive Family Counseling, Mediation, Concretiseren van Familiewaarden en Next Generation. Roland van Limburg Stirum werkt in deze desgewenst samen in een team met Heske van Eyck van Heslinga. Voor opleiding en coaching van (toekomstig) bestuurders in het familiebedrijf wordt samengewerkt met Wolfgang Paardekooper.