Over DNC Search

DeNieuweCommissaris bestaat sinds 2007 als opleider van ervaren en startende commissarissen.

Achtergrond Search activiteiten sinds 2010

Anno 2022 is er nog steeds een enorm potentieel aan geschikte en competente commissarissen, wat onvoldoende wordt aangeboord. Ook kan er meer bereikt worden in “cross-over” tussen de private en publieke sector en kan er beter gekeken worden naar de echte unieke persoonlijk kwaliteiten achter het CV van de potentiële commissaris.

DNC heeft meer dan 1.100 commissarissen (permanent) opgeleid. DNC heeft een actief netwerk van zo’n 2.500 autonoom opererende commissarissen met voldoende lef en bagage om de actuele uitdagingen aan te kunnen. Ieder uiteraard op zijn of haar mérites en de persoonlijke stijl en interventievermogen, die bij ons per persoon bekend zijn. DeNieuweCommissaris hoeft niet in een onbekend veld te gaan zoeken maar matcht haar netwerk op de voor partijen geëigende wijze.

Graag staan wij u bij in het vinden van de meest effectieve commissaris of toezichthouder gericht op specifieke uitdagingen waar de organisatie voor staat. Uiteindelijk gaat het om de samenstelling van de Raad waar de Directie daadwerkelijk door wordt gesteund én uitgedaagd. Nieuwe competenties zoals disruptie, innovatie, transformatie, ESG, duurzaamheid en de HR/OR-functie in de Raad zijn in ons kandidatenbestand ruimschoots vertegenwoordigd.

DeNieuweCommissaris stemt haar matchingstarieven af op de hoogte van de jaarvergoeding van de gezochte commissaris / toezichthouder. Binnen de not for profit sector zullen wij maatschappelijke afwegingen maken in onze dienstverlening en pricing.

Voor onze werkwijze zie bemiddeling