Zelfevaluatie

Breadcrumbs

Heske van Eyck van Heslinga begeleidt sinds 2011 deze Evaluaties met interviews en rapportage. Vanaf juni 2024 vormt zij een team - desgewenst - met Leen Paape, die eveneens al lang deze Evaluaties begeleidt.

Een zelfevaluatie houdt een gezamenlijk proces in van terugkijken, reflecteren, beoordelen, leren en vooruitkijken. Volgens de verschillende Governance Codes verdient het aanbeveling om als Raad een jaarlijkse zelfevaluatie en elke drie jaar een externe evaluatie te laten uitvoeren. Het Board Review team van DeNieuweCommissaris kan u hierbij ondersteunen. Een evaluatie is in onze ogen geen doel op zich. Onze drijfveer is het ondersteunen van de Raad bij realiseren van effectief en inspirerend leiderschap van de Raad en het Bestuur.

DNC Consult Heeft hier voor sinds 2011 een beproefde aanpak, zowel in een online Zelfevaluatie als ook een uitgebreider begeleid traject.

In de download vindt u alle mogelijkheden.